Vrouwencirkel Levensrivier

Vrouwencirkel – Ontluiken van je pure natuur 

De vrouwencirkel ‘Levensrivier’ is een plek om te zijn, te verbinden met een innerlijk weten en de levengevende cyclus van de vrouw. Er is een vrije ruimte om je innerlijke Bron te ontmoeten en te voelen hoe jouw levensrivier daar vanuit wil stromen. We voeden ons aan onze innerlijke Bron en stroom, ontmoeten wat ons er afgescheiden van houdt en verkennen hoe we deze levensrivier schoon kunnen maken/houden. We ontmoeten onze vrouwelijke natuur in het samenzijn met elkaar, verbonden met alle vrouwen die ons voor zijn gegaan en na ons komen. We diepen in onze vrouwelijke natuur kleur, schoonheid en verbinding met het onzichtbare op. We ontmoeten waar het vrouwelijke en mannelijke in ons elkaar ontmoet en wat de beweging naar heelheid is daarin. 

De Aarde is de dragende schaal voor onze ontmoeting en we verbinden met het Leven wat alles doordrenkt. We volgen de cyclus van de zon met haar seizoenen, we eren de cyclus van de maan waarmee onze lichamen verbonden zijn; licht en donker, dood en leven zijn in eeuwige balans. We nodigen de wijsheid van de elementen en de windrichtingen van het medicijnwiel uit.

De basis van de cirkel is liefde en het besef dat we verbonden zijn met alles wat leeft. We ontmoeten elkaar in gelijkheid in een veilige bedding vanuit het gegeven dat ieder van nature plek heeft. Vanuit deze plek om te zijn kan ieder vrij deelnemen aan de cirkel en de ander ontmoeten.

Elementen in de cyclus

Medicijnwiel, lichaamsoefeningen, beweging/dans, stem, stilte, natuur, verhalen, muziek, ceremonie, resonantieprocessen.

Praktische informatie

  • Vrouwencirkel met 9 maandelijkse bijeenkomsten.
  • Min. 5  en max. 8 vrouwen.
  • Tijd: 9:30-17:00. Ieder brengt iets mee voor de lunch.
  • Locatie en data:
    • Een groep op vrijdagen in De Glind, bij Amersfoort. In 2023: 8 dec. In 2024: 12 jan, 8 feb (let op! Bij uitzondering op donderdag van 11:00-18:30), 8 mrt, 5 en 26 apr, 17 mei, 14 jun, 5 jul.
    • Een groep op donderdagen in Dalfsen. In 2024: 1 en 29 feb, 21 mrt, 18 apr, 23 mei, 20 jun, 18 jul, 29 aug, 26 sept.
  • Bijdrage: Tussen €1000,- en €1800,- vrijgesteld van BTW, naar eigen draagkracht en wat het je waard is. Ik oefen in hierin op zo’n manier afstemmen dat het voor beide kanten goed voelt: wat jij wil geven en wat ik nodig heb om dit werk op een goede manier te kunnen blijven doen.