Tarieven en vergoedingen

Individuele lichaamsgerichte therapie                                               
– 1 uur: €80,-                                                                                               
– 1,5 uur: €120,- 
Vrouwencirkel ‘Levensrivier’:  
Middag interactieve zelf-resonantie: op basis van donatie. 

Lichaamsgerichte therapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de meeste aanvullende verzekeringen valt lichaamsgerichte therapie onder de ‘alternatieve geneeswijzen’ en kun je een (gedeeltelijke) tegemoetkoming krijgen. Om dit mogelijk te maken, is Marije aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG-VPMW) en de bijbehorende koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Een aantal zorgverzekeringen eisen naast de aansluiting bij de NFG tevens de aansluiting bij de koepelorganisatie RBCZ. In dit document kun je zien of jouw zorgverzekering lichaamsgerichte therapie vergoedt.

Op de factuur staan alle gegevens die de zorgverzekering nodig heeft om de tegemoetkoming uit te kunnen keren. Wanneer er onduidelijkheden zijn, vraag dan Marije even of ze voor jou kan nakijken of er vergoeding mogelijk is.