Marije

Marije Vermerris (1987)

Heel mijn leven heeft het verlangen om te leven vanuit mijn pure natuur, mijn gezonde ik, centraal gestaan. De verbinding daarmee was overschaduwd geraakt door de pijnlijke ervaringen in mijn leven, het meedraaien in de structuren van de samenleving en mijn overlevingsmechanismen als reactie daarop. Ik wist dat ik daarvoor mijn lichaam wilde laten spreken en in nabijheid van de natuur wilde leven.

Mijn lichaam laten spreken kende ik als kind al. Ik wist dat daar de wijsheid zat, de opgeslagen pijn lag en de expressie van mijn zelf. Maar niemand vertelde me hoe ik dat kon doen. Toch is dit weten van kinds af aan de drijfveer van mijn zoektocht geweest. Het bracht me via de opleiding Bewegingswetenschappen naar de opleiding tot psychomotorisch therapeut, van het sporten naar het dansen. In 2016 kwam dansimprovisatie vanuit somatisch werk op mijn pad. Ik heb me daar verder in geschoold en dit was een belangrijke weg om het laten spreken van mijn lichaam te herontdekken en weer vertrouwd mee te raken.

Door een innerlijke crisis, mede veroorzaakt door stralingsgevoeligheid, nam ik in 2018 de stap de natuur in. De plek waar ik me als kind zo thuis voelde en die me weer welkom heette. Sindsdien woon ik zonder stromend water, los van het elektriciteitsnet in de natuur in een yurt. Langzaamaan sijpelden de wijsheden van de dieren, de Aarde, de bomen, de elementen, de windrichtingen, de Zon en de Maan mijn bewustzijn in. En dit zal mijn hele leven doorgaan.

Interactieve Zelf-resonantie van Interakt (IZR) is tevens een belangrijke zienswijze en methodiek geweest die me heeft geholpen oude pijnstukken te helen, meer te leven vanuit mijn gezonde kant en vanuit mijn kern in beweging te komen. Door in aanraking te komen met Economy Transformers vielen er heel wat puzzelstukjes op hun plek rondom hoe ik verschillende vormen en structuren in de samenleving heb ervaren en hoe beperkend die kunnen zijn in het leven vanuit mijn kern. In juli 2022 ging ik 3,5 maand op wandeltocht door Europa. Dit verdiepte mijn verbinding met mijn innerlijke Bron en al het leven om me heen.

Op dit moment ben ik van binnenuit aan het vormgeven wat ik voor me zie. Lees daarover verder bij ‘Plek op Aarde’. Ik begeleid mensen individueel of in groepen graag in het herontdekken van hun pure natuur/hun innerlijke Bron, in het toegroeien naar innerlijke heelheid om van binnenuit vorm te geven wat hun authentieke impuls is. 

In mijn begeleiding gebruik ik lichaamsbewustzijnsoefeningen, beweging en dans, stem, natuur, interactieve zelfresonantie vanuit de meergenerationele psychotraumatologie, cycli en elementen uit de natuur, verhalen en imaginatie. 

Gevolgde opleidingen en cursussen

Mijn passie is een plek te creëren waarin alle wezens in gelijkheid leven met elkaar, waarin liefde en onderlinge verbondenheid de dragende elementen zijn en ieder de vrije ruimte ervaart om zijn/haar authentieke impuls tot expressie te brengen en dit te doen in afstemming met en als onderdeel van het geheel.