Kwaliteit en klachten

Marije valt als zorgverlener onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze wet zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft en verplicht zorgverleners om een laagdrempelige klachten- en geschillenregeling te hebben. Marije heeft haar klachten- en geschillenregeling via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg geregeld.

In dit schema kunt u zien hoe de afhandeling van een klacht verloopt. Wanneer u als zorgvrager een klacht heeft, zou Marije graag willen dat u dit in eerste instantie probeert uit te praten met haar. Ze hoort graag wat uw klacht is en hoe u zich daarbij voelt.

Mocht dit voor u niet voldoende zijn, dan kunt u zich keren tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Via het secretariaat van de NFG kunt u de gegevens van de klachtenfunctionaris opvragen. De klachtenfunctionaris kan u kosteloos van advies voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. Deze zal tevens proberen het gesprek tussen u en Marije te bevorderen en kijkt vervolgens naar een goede en snelle oplossing.

Mocht dit niet voldoende zijn voor u, dan kan u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie Geschilleninstantie Zorggeschil van Quasir. Daar dient u schriftelijk uw klacht in. Via het secretariaat van de NFG of de klachtenfunctionaris waar u reeds mee in contact bent, kunt u vragen hoe u dit kunt doen. De eventuele kosten die aan de uitspraak van de geschillencommissie verbonden zijn, zullen in rekening worden gebracht bij Marije.