Kwaliteit en klachten

Marije valt als zorgverlener onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze wet zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft en verplicht zorgverleners om een laagdrempelige klachten- en geschillenregeling te hebben. Marije heeft haar klachten- en geschillenregeling via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg geregeld.

In dit schema kun je zien hoe de afhandeling van een klacht verloopt. Wanneer je als zorgvrager een klacht hebt, zou Marije graag willen dat je dit in eerste instantie probeert uit te praten met haar. Ze hoort graag wat je klacht is en hoe je je daarbij voelt.

Mocht dit niet voldoende zijn voor je, dan kunt je je keren tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Via het secretariaat van de NFG kun je de gegevens van de klachtenfunctionaris opvragen. De klachtenfunctionaris kan je kosteloos van advies voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. Deze zal tevens proberen het gesprek tussen jou en Marije te bevorderen en kijkt vervolgens naar een goede en snelle oplossing.

Mocht dit niet voldoende zijn voor je, dan kan je je wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie Geschilleninstantie Zorggeschil van Quasir. Daar dien je schriftelijk je klacht in. Via het secretariaat van de NFG of de klachtenfunctionaris waar je reeds mee in contact bent, kunt je vragen hoe je dit kunt doen. De eventuele kosten die aan de uitspraak van de geschillencommissie verbonden zijn, zullen in rekening worden gebracht bij Marije.