Interactieve zelf-resonantie (IZR)

Interactieve zelf-resonantie (IZR) is ontwikkeld vanuit traumaverwerkings- en hechtingstheorieën en het werk van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert die zijn methode Identiteitgeörienteerde psychotraumatheorie en -therapie (IoPT) noemt. Margriet Wentink van opleidingsinstituut Interakt heeft zijn methode verder ontwikkeld tot de huidige traumaverwerkingsmethode interactieve zelf-resonantie.

In het 3-delige traumamodel van dr. Franz Ruppert gaat hij ervan uit dat we bestaan uit een gezond deel, traumadelen en overlevingsdelen. Ondanks alles wat we hebben meegemaakt, blijft er altijd een deel in ons gezond. Trauma kan gezien worden als een intens stressvolle en pijnlijke ervaring die op dat moment niet volledig verwerkt en geïntegreerd kon worden in het zelf, bijvoorbeeld doordat het te overweldigend was of doordat er weinig steun was om de beleefde gevoelens toe te laten. Traumadelen zijn die delen die de stressvolle en pijnlijke herinnering met bijbehorende emoties dragen. De overlevingsdelen laten zien welke reactie er nodig was op het trauma om te kunnen overleven.

In de methode Interactieve zelf-resonantie wordt gewerkt met het formuleren van een verlangen in een enkele zin. Wanneer iemand een verlangen formuleert is diegene zich maar deels bewust van wat het verlangen raakt in hem of haar. Een groot deel van wat er raakt (resoneert) op de woorden in de zin, is onbewust. In deze methode vraagt degene die het verlangen geformuleerd heeft mensen (resonantiepersonen) te staan voor een woord uit dat verlangen. Op deze manier wordt de innerlijke dynamiek rond een verlangen buiten degene zichtbaar in de resonantiepersonen en is het als het ware een spiegel van het onderbewuste.

Een voorbeeld van een verlangen is ‘Ik wil mezelf zijn’. In een woord kan zich oude pijn tonen die belemmert om je leven te leven zoals jij dat wil. Soms toont zich een herhalend patroon. Er kan een deel zichtbaar worden wat zich geïdentificeerd heeft met een reactie van een van de ouders. Een gezond deel dat goed beschermd is geweest kan zichtbaar worden. In een resonantieproces wordt zichtbaar hoe deze delen zich ten opzichte van elkaar verhouden en welke beweging er mogelijk is om deze delen te integreren in het gezonde deel. Hierdoor helpt dit proces om naar het geformuleerde verlangen te bewegen en zo een stap te zetten in je persoonlijke ontwikkeling.

Middag Interactieve zelf-resonantie (IZR)
In een middag is er plek voor drie personen om een resonantieproces te doen. Daarnaast is er plek voor drie resonantiepersonen die zelf geen proces doen. In totaal 6 personen. We zullen de middag starten met een lichaamsgerichte oefening, vervolgen met de drie processen en afsluiten met een integratieoefening.

Nieuwe data in 2023.