Informatie voor verwijzers

Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie is een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Bij deze therapievorm kunnen volwassenen inzicht vergaren in hun psychische, psychosociale, psychosomatische, emotionele of relationele klachten en hier op een andere manier mee om leren gaan.

Door middel van lichaamsgerichte, bewegingsgerichte en symbolische oefeningen kunnen gedachten, gevoelens en gedrag helder worden en kunnen vaardigheden ontwikkeld en uitgebreid worden om hiermee om te gaan. Het doel is om hierin de zorgvrager dichter bij zichzelf te brengen en gedragsverandering te bewerkstelligen.

Aan de hand van vakspecifieke diagnostiek, de zorgvraag en de diagnose van de verwijzer stelt Marije in overeenstemming met de zorgvrager een behandelplan op.

Thema’s en klachten waarbij lichaamsgerichte therapie uitermate geschikt is en waarin Marije expertise heeft, zijn het vergroten van lichaamsbewustzijn, spanningsregulatie, emotieregulatie, angsten, omgaan met pijn en vermoeidheid, identiteitsontwikkeling, grenzen, zelfbeeld, verlies- en rouwverwerking, trauma, somberheid.

Afstemming over de zorgvrager

Mocht u als zorgverlener het vermoeden hebben dat lichaamsgerichte therapie voor een zorgvrager geschikt zou kunnen zijn, dan is het handig hierover contact op te nemen met Marije (zie contactgegevens). Zij kan in overleg goed aangeven of lichaamsgerichte therapie een meerwaarde kan zijn.

Vergoeding van lichaamsgerichte therapie

Vanuit de aanvullende verzekering kan er een tegemoetkoming geboden worden voor de kosten van lichaamsgerichte therapie. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het type aanvullende verzekering welk bedrag per sessie en in totaal als tegemoetkoming uitgekeerd wordt.