Informatie voor verwijzers

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Bij deze therapievorm kunnen kinderen, jongeren en volwassenen inzicht vergaren in hun psychische, psychosociale, psychosomatische, emotionele of relationele klachten en hier op een andere manier mee om leren gaan.

Door middel van lichaamsgerichte, bewegingsgerichte en symbolische oefeningen kunnen gedachten, gevoelens en gedrag helder worden en kunnen vaardigheden ontwikkeld en uitgebreid worden om hiermee om te gaan. Het doel is om hierin de zorgvrager dichter bij zichzelf te brengen en gedragsverandering te bewerkstelligen.

Aan de hand van vakspecifieke diagnostiek, de zorgvraag en de diagnose van de verwijzer stelt Marije in overeenstemming met de zorgvrager een behandelplan op.

Thema’s en klachten waarbij PMT uitermate geschikt is en waarin Marije expertise heeft, zijn het vergroten van lichaamsbewustzijn, spanningsregulatie, emotieregulatie, angsten, omgaan met pijn en vermoeidheid, identiteitsontwikkeling, grenzen, zelfbeeld, verlies- en rouwverwerking, trauma, somberheid.

 

Afstemming over de zorgvrager

Mocht u als zorgverlener het vermoeden hebben dat psychomotorische therapie voor een zorgvrager geschikt zou kunnen zijn, dan is het handig hierover contact op te nemen met Marije (zie contactgegevens). Zij kan in overleg goed aangeven of PMT geïndiceerd is of een meerwaarde kan zijn.

 

Vergoeding van psychomotorische therapie

Vanuit de aanvullende verzekering kan er een tegemoetkoming geboden worden voor de kosten van psychomotorische therapie. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het type aanvullende verzekering welk bedrag per sessie en in totaal als tegemoetkoming uitgekeerd wordt.

Daarnaast is het voor volwassenen mogelijk voor hoofdbehandelaren om PMT als deel van de behandeling in het DBC op te nemen. In dat geval zou er een contract voor onderaannemerschap afgesloten kunnen worden. Op deze manier kan de zorgvrager zonder extra kosten toch PMT als onderdeel van de behandeling krijgen.

Momenteel is Marije voor de jeugd bezig om contracten met de gemeenten af te sluiten. Door een beschikking vanuit de gemeente kan voor kinderen en jongeren die daarvoor geïndiceerd zijn PMT direct beschikbaar zijn. Tot die tijd zijn er soms oplossingen mogelijk op andere manieren. Neem hiervoor even contact op met Marije.